Technické stavby / Technical buildings

Posledným projektom, ktorým som chcel priblížiť život ľudí na Slovensku v minulosti, je spracovanie informácii o vzácnych slovenských technických stavbách ako mlyny, vysoké pece, železiarne, vápenky, cukrovary, mosty, vodovodovy

English version is preparing.