Zrúcaniny hradov / Ruins of Castles

Prvým projektom, ktorým som chcel priblížiť život ľudí na Slovensku v minulosti, bolo spracovanie informácii o slovenských hradoch. Hlavne tých, z ktorých nám do dnešnej doby ostali len zrúcaniny. Išlo o život bohatej vrstvy obyvateľstva, čiže zemných pánov.

Informácie som spracoval do nástenných kalendárov počas troch rokov.

English version is preparing.